BAUM TEST


Úvodní stránka    Grafologie    Baum test     ZUMBA   VOSA    Oriflame    Moje činnosti   Kontakt    Návštěvní kniha   TianDe   Kurzy   DEDRA INNOVATIONS


 

 

   Tzv. test kresby stromu je metoda, která vypovídá o osobnosti značné množství informací slouží k rychlé orientaci typu, schopnostech a charakteru člověka. Kresba stromu je projektivní metodou, ve které se mohou odrazit často skryté postoje, kterých si autor nemusí být zcela vědom. V kresbě stromu  autor zobrazuje sám sebe takového, jaký opravdu je. A proč tomu tak je? Mozek řídí veškeré naše činnosti, chování, řeč, ale také psaní a kreslení. Soubor mozkových buněk předává pomocí složitého nervového systému příkazy pravé či levé ruce. Podle toho, jak jsou buňky v mozku "pospojované" takové máme vlastnosti a tím pádem i písmo, kresbu atd..

 

 

    Pro BAUM TEST není důležité mít výtvarné nadání. Kresba stromu má pro své vyhodnocování jiné metody, než klasické výtvarné a estetické. BAUM TEST vypovídá o člověku a jeho životě, jeho současnosti, minulosti a náhledu do budoucna. Dnes se využívá v mnoha oborech spojených s psychologií a grafologií. S touto metodou se můžete nově také setkat i při výběrových řízeních zaměstnavatelů či jako doplněk k psychologickým testům.

     

    Kochův Baum test, česky test kresby stromu, se používá již řadu let jako pomocná technika ke grafologickému rozboru. Tento test je založen na principu projekce člověka do kresebného projevu. Strom patří k nejstarším symbolům lidstva a objevuje se už v mytologii. V této kresbě najdeme nálady, způsob prožívání, temperament, minulost i tendence ve vývoji osobnosti. Je jedním ze způsobů, jak se o sobě dozvědět více. Tuto techniku lze použít při poznávání osobností dětí.

    K. Koch vypracoval Test kresby stromu (Baum Test). Vyšel z předpokladu, že kresba ovocného stromu může vypovídat o emocionální zralosti dětí i dospělých a o poruchách v emocionální a sociální oblasti. Vyšetřovaná osoba má nakreslit na formátu A 4 nejehličnatý strom. Doba administrace není omezená, obvykle trvá 5 - 10 minut. Koch vyhodnocuje kresbu podle 59 znaků, všímá si kořenů, kmene, koruny, listů atd. Test stromu lze podávat individuálně i skupinově, a to již od 6 let.

    V BAUM TESTU se jedná o vývojový test a test struktury osobnosti. Autor považuje strom za ideálního nositele projekce, neboť strom patří k nejstarším symbolům lidstva. Při hodnocení je věnována pozornost jednak celku (umístění stromu na ploše a jeho velikost), jednak detailům kresby. Pracuje se s prostorově symbolickými a grafologickými hledisky.

Na základě požadavků zpracovávám rozbory z kresby stromu, pořádám k tomuto tématu přednášky i vzdělávací semináře.V případě Vašeho zájmu či dalších otázek mne kontaktujte.

 

Petra Janovská versus vzdělání v oblasti grafologie a psychologie


1997-9 studium u společnosti Profit s.r.o. v Hradci Králové - certifikát
1998 kurz Pedagogického minima
2001-2 Grafologická konzultační společnost v Praze - osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti grafologie
od 2002 grafologie a Baum test - přednášky a rozbory pro veřejnost, studium literatury, účast na jednotlivých  přednáškách předních grafologů

Reference
Články v novinách Trutnovsko
Publikace a přednášky ke grafologii (grafologické minimum pro veřejnost) a Baum testu:
- Dům dětí a mládeže Trutnov
- Sdružení regionálních knihoven Náchod, Dvůr Králové, Nová Paka
- Centrum vzdělávání Náchod